BACKGROUND SCREENING

Cheat? Bankrupt? Discredited? Liar? Sex offender? Drug user? Law breaker? Felon?

DUE DILIGENCE

Get the Facts with Transylvania Investigations Service®

COMPETITIVE INTELLIGENCE

At Transylvania Investigations Service® We Think Globally and Act Locally!

Cine suntem?
Transylvania Investigations Service® este o marcă înregistrată sub numele căreia îşi desfăşoară activitatea firma noastră de detectivi particulari Count Business S.R.L., licenţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române. Suntem o companie românească care a luat fiinţă în anul 2006 pentru a oferi servicii de investigaţii private în zona Transilvaniei, extinzându-ne în ultimii ani la nivel naţional, dar mai ales internaţional. Directorul general al firmei noastre are o experienţă vastă în domeniul investigaţiilor private la nivel naţional dar şi internaţional, profesionalismul său desăvârşit fiind recunoscut prin afilierea la cele două asociaţii internaționale de prestigiu: International Intelligence Network (INTELLENET) şi Council of International Investigators (CII).

Cine sunt clienţii noştri?
Portofoliul nostru principal este reprezentat de companii active şi de succes care au înţeles rolul informaţiei pertinente obţinută la timp în procesul decizional.

Ce oferim?
Profesioniştii de la Transylvania Investigations Service® oferă servicii de înaltă calitate în toată sfera investigaţiilor private, însă domeniul în care suntem specializaţi este cel al activităţilor economice.
Gestionăm cu succes din punct de vedere informațional majoritatea problematicilor economice legate de provocările contemporane – extinderea către piețe noi; gestionarea măsurilor luate in fața expansiunii concurenței; situațiile conflictuale sau de risc; achiziții, asocieri, fuziuni sau tranzacții; sustragerile de informații din cadrul organizației; fraude. Frontierele statale nu mai reprezintă bariere fizice in calea demersurilor noastre.
Ne ocupăm îndeaproape de evaluarea viitorilor angajaţi şi de verificarea loialităţii angajaţilor. Demersurile noastre vor fi duse la bun sfârşit garantându-vă păstrarea secretului profesional şi in termenii respectării prevederilor legale din domeniu. Toate investigaţiile ce ţin de proprietăţi, familie, relaţii, situaţie financiară, caracter, reputatie, trecut, compatibilitate cu postul pe care urmează să îl ocupe sau îl ocupă deja, vor fi trecute prin sita profesioniştilor noştri, astfel încât riscurile în domeniu să fie minimalizate.
Firmele – partenere de afaceri sau cele care cu care aţi putea încheia parteneriate vor fi şi ele analizate în beneficiul clientului. Verificarea patrimoniului şi a naturii activităţilor prestate, studierea trecutului juridic, analizarea apariţiilor media, investigarea solvabilităţii, verificarea activului, identificarea intenţiilor de fraudă, analizarea modului în care şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte anterioare, depistarea intenţiilor sau chiar a operaţiunilor de înstrăinare a anumitor bunuri pentru diminuarea fictivă a patrimoniului societăţii, deconspirarea acţiunilor de concurenţă neloială sunt alte servicii cu care vă stăm la dispoziţie.
Alte aspecte cu care vă putem veni în întâmpinare: căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese, căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu, monitorizarea potențialelor ameninţări la adresa organizației.
Protecţia capătă înţelesuri noi în dicţionarul serviciilor oferite de Transylvania Investigations Service®: pentru noi, protecţia reprezintă o datorie pusă în practica muncii de zi cu zi. Protecţia în timpul unor conflicte, al unor întâlniri secrete, protecţia informativă cu scopul prevenţiei sunt tot atâtea aspecte concrete pe care acest concept le ia în practica muncii noastre cotidiene. De asemenea, ne ocupăm de protecţia împotriva furtului proprietăţii intelectuale şi împotriva scurgerii de informaţii pe care le doriţi a fi confidenţiale.

Contactează-i pe specialiştii noştri pentru a fi informat!

Transylvania Investigations Service

DUE DILIGENCE

Specialiştii Transylvania Investigations Service® îţi aduc informaţiile de valoare!

Americanii spun due diligence. Noi vorbim despre documentare şi ne referim în general la investigarea amănunţită a unei afaceri sau a unei persoane înaintea semnării unui contract sau în general a unui act care presupune existenţa unor cerinţe sau standarde minime pe care partenerul trebuie să le îndeplinească.
O simplă încercare de a găsi răspunsurile la suspiciunile apărute postate pe un motor clasic de căutare pe Internet vă aruncă într-un ocean de informaţie adesea confuză şi contradictorie. De acolo vă preluăm noi. Aceasta este noutatea serviciului nostru de tip due diligence: profesioniştii Transylvania Investigations Service® filtrează, analizează, verifică şi livrează informaţia care confirmă adevărata realitate. Partenerii noștri au înțeles caracterul preventiv al acestui tip de serviciu, soluționările post factum fiind nu doar extrem de costisitoare dar de multe ori imposibil de realizat. Oferim acest serviciu inclusiv în situaţia unor potenţiale relaţii economice internaţionale, pe orice continent.

Noi nu încercăm să traducem conceptul de due diligence, ci îl aplicăm conform semnificațiilor lui originale: concret, competent, confidenţial. Așadar, din perspectiva unei tranzacţii, achiziţii, fuziuni sau a unui contract, serviciul nostru de due diligence vă oferă:
• evaluarea generală a afacerii
• investigarea factorilor de risc
• investigarea posibilităţilor de fraudă
• investigarea trecutului organizației

Dacă vă recunoașteți într-una dintre următoarele situaţii:
• aveţi un client nou
• pregătiţi o tranzacţie importantă cu un partener de afaceri cu care aţi mai colaborat dar asupra căruia planează suspiciuni
• achiziţionaţi o nouă afacere
• vă consolidaţi afacerea cu un nou partener

Americanii spun due diligence. Noi vorbim despre documentare şi ne referim în general la investigarea amănunţită a unei afaceri sau a unei persoane înaintea semnării unui contract sau în general a unui act care presupune existenţa unor cerinţe sau standarde minime pe care partenerul trebuie să le îndeplinească.
O simplă încercare de a găsi răspunsurile la suspiciunile apărute postate pe un motor clasic de căutare pe Internet vă aruncă într-un ocean de informaţie adesea confuză şi contradictorie. De acolo vă preluăm noi. Aceasta este noutatea serviciului nostru de tip due diligence: profesioniştii Transylvania Investigations Service® filtrează, analizează, verifică şi livrează informaţia care confirmă adevărata realitate. Partenerii noștri au înțeles caracterul preventiv al acestui tip de serviciu, soluționările post factum fiind nu doar extrem de costisitoare dar de multe ori imposibil de realizat. Oferim acest serviciu inclusiv în situaţia unor potenţiale relaţii economice internaţionale, pe orice continent.

Noi nu încercăm să traducem conceptul de due diligence, ci îl aplicăm conform semnificațiilor lui originale: concret, competent, confidenţial. Așadar, din perspectiva unei tranzacţii, achiziţii, fuziuni sau a unui contract, serviciul nostru de due diligence vă oferă:
• evaluarea generală a afacerii
• investigarea factorilor de risc
• investigarea posibilităţilor de fraudă
• investigarea trecutului organizației

Dacă vă recunoașteți într-una dintre următoarele situaţii:
• aveţi un client nou
• pregătiţi o tranzacţie importantă cu un partener de afaceri cu care aţi mai colaborat dar asupra căruia planează suspiciuni
• achiziţionaţi o nouă afacere
• vă consolidaţi afacerea cu un nou partener

COMPETITIVE INTELLIGENCE

De la informaţie la competitivitate

Companiile româneşti vorbesc tot mai mult despre creşterea competitivităţii pentru a face faţă provocărilor pieţei mondiale. Serviciile de tip Competitive Intelligence sau de monitorizare a informaţiilor în mediul competiţional oferă companiilor posibilitatea de a culege informaţii pertinente despre piaţa în care operează, despre competitori şi stakeholderi într-o manieră etică şi legală. Cu alte cuvinte, ca manager al unei companii trebuie să dispui de informaţiile care să îţi permită să iei decizii la timp şi să acţionezi cât mai eficient în piaţă pentru a avea succes.
Competitive Intelligence face apel la informația publică și de aceea această activitate nu trebuie confundată cu spionajul economic care adesea presupune depășirea barierelor impuse de lege.

Serviciul nostru de monitorizare a informaţiilor în mediul competiţional vă oferă:
• Pregătirea, colectarea, analiza informaţiei despre produse, clienţi, furnizori, competitori, dar şi a altor aspecte ale mediului de afaceri în scopul susţinerii deciziei la nivel strategic
• Analiza stratificată a informaţiilor, evaluări multiple pe scenarii alternative de evoluţie
• Asistenţă in implementarea acestui tip de serviciu in cadrul organizației dumneavoastră

De-asemenea, Transylvania Investigations Service® vă oferă sprijin și asistență în confruntarea cu posibile activități de spionaj economic sau concurență neloială desfășurate de competitorii dumneavoastră.

Companiile româneşti vorbesc tot mai mult despre creşterea competitivităţii pentru a face faţă provocărilor pieţei mondiale. Serviciile de tip Competitive Intelligence sau de monitorizare a informaţiilor în mediul competiţional oferă companiilor posibilitatea de a culege informaţii pertinente despre piaţa în care operează, despre competitori şi stakeholderi într-o manieră etică şi legală. Cu alte cuvinte, ca manager al unei companii trebuie să dispui de informaţiile care să îţi permită să iei decizii la timp şi să acţionezi cât mai eficient în piaţă pentru a avea succes.
Competitive Intelligence face apel la informația publică și de aceea această activitate nu trebuie confundată cu spionajul economic care adesea presupune depășirea barierelor impuse de lege.

Serviciul nostru de monitorizare a informaţiilor în mediul competiţional vă oferă:
• Pregătirea, colectarea, analiza informaţiei despre produse, clienţi, furnizori, competitori, dar şi a altor aspecte ale mediului de afaceri în scopul susţinerii deciziei la nivel strategic
• Analiza stratificată a informaţiilor, evaluări multiple pe scenarii alternative de evoluţie
• Asistenţă in implementarea acestui tip de serviciu in cadrul organizației dumneavoastră

De-asemenea, Transylvania Investigations Service® vă oferă sprijin și asistență în confruntarea cu posibile activități de spionaj economic sau concurență neloială desfășurate de competitorii dumneavoastră.

INVESTIGAREA FRAUDELOR

Ați fost păcăliți?
Specialiștii Transylvania Investigations Service® vă rezolva cazul!

Câştigul şi paguba merg împreună, spune un proverb românesc. Frauda poate îmbrăca orice formă şi poate aduce prejudicii majore organizaţiilor. Nimeni nu este protejat: studii statistice arată că aproape jumătate din companiile româneşti s-au confruntat cu fraude.

În sensul cel mai larg, considerăm frauda a fi o înşelăciune intenţionată realizată în scop de câştig material. În funcţie de specificul situaţiei frauda poate încălca oricare din materiile dreptului: penal, civil, comercial etc.
Cunoaștem cu toţii diversele fraude realizate prin inginerii financiare în scopul sustragerii de fonduri, prezentarea de dovezi sau documente de plată false, furtul de identitate prin intermediul internetului sau chiar prin contrafacerea documentelor de identitate. Consecinţele unor asemenea fraude sunt de asemenea bine cunoscute: cel mai adesea destabilizează suficient de puternic o organizaţie uneori chiar într-o manieră ireversibilă. Tocmai de aceea noi credem cu tărie în măsurile de prevenire a fraudelor de orice natură pe care vă putem sprijini să le implementaţi în organizaţia dumneavoastră. Experienţa acumulată în acest domeniu ne îndreptăţeşte să vă sfătuim să investiţi înainte de orice în aceste demersuri de prevenire care vă pot scuti de costuri ulterioare exorbitante.

Dacă activitatea de prevenţie nu şi-a atins scopul şi frauda a fost comisă, specialiştii noştri vă pot asista – în limitele legii – în activitatea de investigare şi colectare a dovezilor care să vă permită recuperarea unor prejudicii şi evidenţierea unor breşe din organizaţie care au facilitat ilegalităţile. Această activitate este una complexă întrucât făptuitorii îşi iau întotdeauna măsuri de acoperire a urmelor şi face apel la diverse acţiuni: investigaţii, supravegheri, aplicarea unor jocuri sau diverse scenarii.

Pe scurt, serviciul nostru de investigare a fraudelor vă oferă:
• Investigarea, colectarea si protejarea dovezilor în vederea recuperării prejudiciilor
• Evaluarea şi identificarea unor breşe în organizaţie
• Supravegherea celor implicaţi în facilitarea ilegalităţilor
• Pregătirea unor scenarii pentru deconspirarea învinuiților

Câştigul şi paguba merg împreună, spune un proverb românesc. Frauda poate îmbrăca orice formă şi poate aduce prejudicii majore organizaţiilor. Nimeni nu este protejat: studii statistice arată că aproape jumătate din companiile româneşti s-au confruntat cu fraude.
În sensul cel mai larg, considerăm frauda a fi o înşelăciune intenţionată realizată în scop de câştig material. În funcţie de specificul situaţiei frauda poate încălca oricare din materiile dreptului: penal, civil, comercial etc.

Cunoaștem cu toţii diversele fraude realizate prin inginerii financiare în scopul sustragerii de fonduri, prezentarea de dovezi sau documente de plată false, furtul de identitate prin intermediul internetului sau chiar prin contrafacerea documentelor de identitate. Consecinţele unor asemenea fraude sunt de asemenea bine cunoscute: cel mai adesea destabilizează suficient de puternic o organizaţie uneori chiar într-o manieră ireversibilă. Tocmai de aceea noi credem cu tărie în măsurile de prevenire a fraudelor de orice natură pe care vă putem sprijini să le implementaţi în organizaţia dumneavoastră. Experienţa acumulată în acest domeniu ne îndreptăţeşte să vă sfătuim să investiţi înainte de orice în aceste demersuri de prevenire care vă pot scuti de costuri ulterioare exorbitante.

Dacă activitatea de prevenţie nu şi-a atins scopul şi frauda a fost comisă, specialiştii noştri vă pot asista – în limitele legii – în activitatea de investigare şi colectare a dovezilor care să vă permită recuperarea unor prejudicii şi evidenţierea unor breşe din organizaţie care au facilitat ilegalităţile. Această activitate este una complexă întrucât făptuitorii îşi iau întotdeauna măsuri de acoperire a urmelor şi face apel la diverse acţiuni: investigaţii, supravegheri, aplicarea unor jocuri sau diverse scenarii.

Pe scurt, serviciul nostru de investigare a fraudelor vă oferă:
• Investigarea, colectarea si protejarea dovezilor în vederea recuperării prejudiciilor
• Evaluarea şi identificarea unor breşe în organizaţie
• Supravegherea celor implicaţi în facilitarea ilegalităţilor
• Pregătirea unor scenarii pentru deconspirarea învinuiților

INVESTIGAREA TRECUTULUI PERSOANELOR

O reputaţie fără pată sau un trecut dubios?
Aveţi incertitudini în privinţa loialităţii angajaţilor sau a partenerilor de afaceri?

Dacă răspunsul dumneavoastră la întrebările de mai sus este afirmativ, înseamnă că nu aţi găsit încă soluţii simple pentru acest tip de probleme complexe. Experţii noştri vă pot ajuta să aflaţi adevărul despre angajaţii şi partenerii de afaceri în cel mai scurt timp.
Investigarea trecutului unei persoane este un serviciu adesea solicitat de către angajatori atunci când profilul locului de muncă presupune un nivel ridicat de încredere şi siguranţă. Indiferent de sectorul de activitate, astfel de verificări se recomandă a fi efectuate înaintea angajării propriu zise cel puţin pentru poziţiile de middle management, poziţiile care presupun acces la resursele financiare sau la cele ce ţin de securitatea organizaţiei. Verificările se realizează pentru a evalua obiectiv şi independent de orice constrângeri şi subiectivism calificările candidatului, caracterul său şi pentru a identifica potenţiale riscuri implicate de angajarea lui.

Investigarea trecutului unei persoane nu se realizează doar în scopul angajării acesteia într-o anumită poziţie, ci poate fi subsumată şi unor scopuri ce ţin de sfera vieţii private.

Pe scurt, serviciul de investigare a trecutului persoanelor vă oferă:
• Verificarea caracterului si reputatiei
• Investigarea cazierului fiscal
• Investigarea cazierului judiciar
• Verificarea datelor din CV-ul angajaţilor sau viitorilor angajaţi
• Investigarea competenţelor profesionale
• Investigarea contextului familial

Dacă răspunsul dumneavoastră la întrebările de mai sus este afirmativ, înseamnă că nu aţi găsit încă soluţii simple pentru acest tip de probleme complexe. Experţii noştri vă pot ajuta să aflaţi adevărul despre angajaţii şi partenerii de afaceri în cel mai scurt timp.
Investigarea trecutului unei persoane este un serviciu adesea solicitat de către angajatori atunci când profilul locului de muncă presupune un nivel ridicat de încredere şi siguranţă. Indiferent de sectorul de activitate, astfel de verificări se recomandă a fi efectuate înaintea angajării propriu zise cel puţin pentru poziţiile de middle management, poziţiile care presupun acces la resursele financiare sau la cele ce ţin de securitatea organizaţiei. Verificările se realizează pentru a evalua obiectiv şi independent de orice constrângeri şi subiectivism calificările candidatului, caracterul său şi pentru a identifica potenţiale riscuri implicate de angajarea lui.

Investigarea trecutului unei persoane nu se realizează doar în scopul angajării acesteia într-o anumită poziţie, ci poate fi subsumată şi unor scopuri ce ţin de sfera vieţii private.

Pe scurt, serviciul de investigare a trecutului persoanelor vă oferă:
• Verificarea caracterului si reputatiei
• Investigarea cazierului fiscal
• Investigarea cazierului judiciar
• Verificarea datelor din CV-ul angajaţilor sau viitorilor angajaţi
• Investigarea competenţelor profesionale
• Investigarea contextului familial

Suntem afiliați la următoarele asociații:

International Intelligence Network — INTELLENET —

It is an international association of investigators and security consultants. Membership is only allowed to individuals who prove a consummate professional or have sufficient experience as workers in government agencies or private companies in the field.

Council of International Investigators

It brings together the international investigators elite. Transylvania Investigations Service® manager served as Regional Director and member of the Board and was granted Malcolm W. Thomson Award in 2010.

Contactează-i pe specialiştii noştri pentru a fi informat!

Contactați-ne, iar serviciul nostru de relații cu clienții vă vor contacta în cel mai scurt timp.